odmor uz kulturnu i gastronomsku ponudu

Zadar

Zadar je kulturni, gospodarski, administrativni i prometni centar regije, stoljećima glavni grad Dalmacije.

Prebogat je spomeničkom baštinom svjetskog značaja koja je i danas vidljiva na svakom koraku.

Antički raster ulica na poluotoku sačuvao se do danas, kao i rimski forum iz 1. st. Zaštitni znak grada je predromanička crkva Sv. Donata iz 9. stoljeća.

U Zadru ćete na gradskoj rivi pronaći jedinstvene morske orgulje koje pokreće snaga valova.

Više informacija na: www.tzzadar.hr